INTRO

Deze website werd samengesteld bij gelegenheid van het 80-jarig bestaansjubileum van Muziekvereniging Harmonie OBK: 1920 – 2000.
En toch kende het Erp van de 19e eeuw al een tweetal elkaar opvolgende muziekverenigingen.

In 1863 werd een fanfare “Semper Crescendo” opgericht. Volgens een brief uit 1878 fungeerde de vereniging uit eigen middelen van de leden en daarom verzocht men het gemeentebestuur in dat jaar om een jaarlijkse “gratificatie”.  Vooral ook omdat men in 1878 een direkteur wenste aan te trekken, de heer Kronig uit Oss, en de kosten te hoog werden. In de raadsvergadering van 29 oktober 1878 werd dit “adres van de Directie” van Semper Crescendo behandeld. Men besloot op de begroting van 1879 een bedrag van fl 100.- uit te trekken ten behoeve van het gezelschap.

Blijkbaar liep het later mis met Semper Crescendo.  Want op 13 juni 1892 ontving het gemeentebestuur van Erp een brief van het “voorloopig bestuur van de op te richten fanfare binnen deze gemeente onder het devies “Oefening baart kunst”. Daarin was onder andere sprake van de “reparatie van oude instrumenten”, wellicht de instrumenten van het ter ziele gegaan Semper Crescendo.

De ondertekenaars van dit schrijven verzochten de raad om een bijdrage van fl.300,-- en of het nieuwe gezelschap de repetities in de openbare school mocht houden. De raadsleden, een dag later bijeen, besloten het bedrag van fl.200,-- uit te doen keren. Doch zij verlangden de zekerheid dat het muziekgezelschap werkelijk tot leven kwam en de betaling mocht dan ook pas na ,,6 maanden of eerder” geschieden.

In de raadsvergadering van 15 november 1892, na weer een ,,schrijven van de fanfare ,,Oefening baart kunst” alhier”, gingen de raadsleden akkoord met de uitkering van dit bedrag. Want “beloofd is beloofd”, zo merkte een raadslid op.

Het voorlopig bestuur van het OBK van 1892 bestond uit notaris Copplée, Egidius van Berkel (de koster-organist van Erp), J. van Lankveld,  A. Verhuijzen en A.J. van Mil. Van Mil was ambtenaar (“schrijver”) op het gemeentehuis van Erp en een zeer muzikaal “mènneke”. Hij leidde het orkest een periode. Van het bestaan van deze fanfare getuigen verder een programma en een groepsfoto uit 1897. Verder werd in 1898 een foto gemaakt van het gezelschap, zittend op een gelegenheidskiosk, ten tijde van de inhuldigingsfeesten van Koningin Wilhelmina.


Een programma uit 1897


6 september 1898, inhuldiging Koningin Wilhelmina,
OBK op een gelegenheidskiosk.
Op de trap dirigent A.J. van Mil.
Links en rechts de veldwachters Jansen en Koop.

 

Fanfare OBK op 15 juli 1897: de dirigent en medeoprichter A.J. van Mil zit naast de linkse schellenboomdrager.
De man met de enorme snor naast hem, is notaris Copplée, de mecenas van OBK. 
In de tweede rij bovendien, zittend tweede van rechts, burgemeester A.B.H. Otten.

 

Bij gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana op 30 april 1909 poseren burgemeester A.B.H. Otten (met hoge hoed)
en gemeentesecretaris A.J. van Mil (bolhoed) op het bordes van het gemeentehuis.
Op de hoeken van het bordes OBK's schellenboomdragers Bert Gilsing en Hanneske Crooijmans,
op de trappen de leden van Fanfare OBK en op de voorgrond leden van de Erpse wielerclub, waaronder Jan Hendriks.

 

In de herfst van 1913 kwam een einde aan het bestaan van deze muziekvereniging. Door onderlinge meningsverschillen en een op de spits gedreven bestuurskwestie. Medewerking van het gezelschap aan de eerste Antoniusprocessie in Keldonk was de aanleiding. Muzikanten zouden te lang zijn verbleven in een voor de geestelijke overheid te frivool café.
Gemeenteveldwachter Koop nam de instrumenten in beslag en borg ze op in het gemeentehuis.

In 1914 werd A.J. van Mil burgemeester van Erp.