Nieuwsarchief 2001

  Op deze pagina het nieuws van 2001, het oudste onderaan...

Sfeervolle Kerstviering op Tweede Kerstdag 2001
in Hl. Servatius te Erp
Harmonie OBK voerde naar aanleiding van het CVA-project Zingen Geblazen een aantal traditionele kerstliederen uit voor en tijdens de eucharistieviering. Dirigent volkszang onder leiding van Hein Vrijdag. Na afloop was er kerstbrood en koffie voor iedereen van OBK.

Het Centrum voor Amateurkunst (CVA) Noord-Brabant heeft onder de titel Zingen Geblazen een muziekbundel uitgebracht met ruim 40 bekende en herkenbare liederen, geschikt gemaakt voor koor- en of volkszang in combinatie met harmonie- of fanfareorkest.
In verband met de presentatie voerden eerder in 2001 blaasorkesten in Etten-Leur en Loon op Zand -in samenwerking met plaatselijke koren- een aantal van de in de bundel opgenomen werken uit. De uitvoering in Erp betekende de afsluiting van de presentatie.

Geslaagd!
Op 6 oktober 2001 namen een 6-tal leerlingen van de slagwerkgroep deel aan examens. In het Centrum voor Amateurkunst (CVA) in Tilburg. Deze leerlingen van Henk Schellekens slaagden allemaal! 

A-diploma: Manon van Brussel, Teun van Duynhoven, Astrid Kuypers, John Sweers, Joep Tiebosch, 
C-diploma: Giel van de Wijdeven.

Jubilarissenconcert 24 juni 2001

Tijdens een informeel concert in Zaal Van Haandel te Erp overhandigde Jacques Merkx het federatief insigne aan Joost van den Biggelaar, Henry Emonds, Christine Ketelaars en Joke van Asseldonk-Biemans. Namens de Brabantse Muziekbond feliciteerde hij hen met hun 25-jarig lidmaatschap.

En natuurlijk was er het bloemetje namens de vereniging....

Van links naar rechts:
Joost, Christine, Henry en Joke.

Kiekjes Paul van Amstel.

In Memoriam Ties Verbruggen
Op 12 juni 2001 overleed Ties Verbruggen, erelid van Harmonie OBK. Tijdens de uitvaartmis op 16 juni speelde een groot ensemble uit het harmonie-orkest en droegen bestuursleden grafstukken de kerk binnen. Op het kerkhof werd Ties met The Last Post de laatste eer bewezen. Wij wensen Truus sterkte toe met het verlies van haar echtgenoot.

Ties Verbruggen, muzikant van Harmonie OBK vanaf 1929, bestuurslid van 1945 tot 1983, erelid sedert 1983. Tijdens zijn bestuurslidmaatschap zorgde hij met name voor de opslag van muziekinstrumenten in zijn functie als commissaris van materiaal, zoals dat toen heette. Achter de schermen werkte hij tevens aan financiële zaken.

OBK muzikanten naar MMP-studio's in Waalwijk
Op vrijdag en zaterdag 8 en 9 juni 2001 togen een aantal muzikanten van OBK naar de studio van Ton Masseurs te Waalwijk, teneinde de eerste noten op te nemen voor de kerst-CD van Terpsichore. Eind van het jaar komt de CD uit. 

Jacques Merkx, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Op zaterdag 19 mei 2001 mocht Harmonie OBK er getuige van zijn dat de loco-burgemeester van Tilburg, W. Luijtendijk aan Jacques Merkx de versierselen van het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau overhandigde. Vanwege zijn onafgebroken werkzaamheden in dienst van de Brabantse blaasmuziek behaagde het hare Majesteit Jacques Merkx te ridderen. Niet alleen voor wat hij betekende als muzikant en dirigent, maar ook voor zijn functies als secretaris van de voormalige Bossche Bond, initiator van de Stichting Muziek Ontmoetings Centrum (te Reek en daarna Vught) en als consulent van het CVA (Centrum voor Amateurkunst).
Klik hier voor een uitgebreid krantenartikel in Maasland.

Een en ander vond plaats in de theaterzaal van het CVA in Tilburg, waar de algemene ledenvergadering van de Brabantse Muziekbond in vergadering bijeen was.

Tijdens de vergadering verschenen "onverwacht" de Erpse slagwerkgroep en het harmonie-orkest op het podium. Jacques Merkx was per slot van rekening dirigent van Harmonie OBK van 1969 tot 1995.


Jacques Merkx, dirigent Harmonie OBK 1969-1995

OBK-Slagwerker Nederlands kampioen FKM!
Op zondag 13 2001 mei nam Giel van de Wijdeven op uitnodiging van de FKM deel aan de kampioenswedstrijden van de Federatie te Berlicum. Hij kwam uit als solist multi-percussion in de in Divisie Uitmuntendheid. Met Multitudes, een werk van Leon Camp behaalde hij 105 punten en liet de concurrentie daarmee ruimschoots achter zich. Met de federatieve kampioensmedaille op de borst kon hij de Berlicumse Durpsherd verlaten. 
Afgelopen januari wist hij met een optreden tijdens
het solistenconcours van de Brabantse Muziekbond te Reek te promoveren naar de hoogste afdeling: de Ere-divisie.

 

Vet & Koel schittert!

Tijdens de 5 Erpse Pronkzittingen 2001 van carnavalsvereniging De Uilen van Empeldonk, trad slagwerkgroep Harmonie OBK op in bouwvakkers-sferen. Door te spelen óp en mét allerlei gereedschappen en attributen die in de bouw worden gebruikt, slaagden de muzikanten er in om het publiek 15 minuten lang in verbazing te laten genieten van hun muziek! Gekleed als schilders, timmerlieden, metselaars en installateurs, ontlokten OBK's percussionisten de zaal meermalen een klaterend applaus. Ontegenzeggelijk was het Vet&Koel-optreden een van de meesterlijke hoogtepunten van de zittingen! Petje af voor dirigent Henk Schellekens en zijn bouwlieden.

OBK schafte drie nieuwe bassen aan!

Op woensdag 3 januari 2001 verschenen de bassisten van het orkest voor het eerst met hun nieuwe instrumenten op de repetitie...

          

 

Dat was genieten!

 

Naar boven!